Yellow-Moon Digi Plus

YM 1505
veľkosť 60x90x25mm váha 40gr.
 
 
YM 1510
veľkosť 90x80x35mm váha 50gr.
 
 
YM 1512
veľkosť 70x120x35mm váha 60gr.
 
 
YM 1520
veľkosť 90x80x35mm váha 75gr.
 
 
YM 1521
veľkosť 140x95x35mm
 
 
YM 1522
veľkosť 110x100x50mm váha 110gr.
 
 
YM 1530
veľkosť 110x105x60mm váha 125gr.
 
 
YM 1540
veľkosť 135x140x45mm
 
 
YM 1550
veľkosť 140x150x75mm
 
 
YM 1560
veľkosť 160x150x100mm
 

 

©2006Mafra